De cliënt is het belangrijkste voor onze werking. Hij hangt niet af van ons, maar wij van hem. Hij is nimmer een onderbreking van onze arbeid, hij is er de bedoeling van. Hij is geen buitenstaander, maar een deelnemer. Wij leveren hem geen gunst door zijn zaken te behartigen. Hij levert ons een gunst door ons de kans te geven dit voor hem te doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *