Op glad ijs.

Men zou het niet zeggen, maar volgens de kalender en de natuur is het winter! De veel besproken opwarming van onze aardkloot heeft blijkbaar tot gevolg dat de seizoenen niet meer bestaan of minstens verschuiven. Toch gaan straks weer duizenden uitzwermen naar de 10-tallen skioorden die de ons omringende landen rijk zijn. Een sportieve wintervakantie valt immers nog steeds in de smaak.

Elke rechtgeaarde skiër heeft wellicht al eens de onbesuisde roekeloze waaghals vervloekt die op de skipiste rakelings voorbij scheert of hem plots de pas afsnijdt. Wie heeft nog geen woorden van vermaledijdheid gemompeld, bestemd voor de onervaren stuntelende kneus die op het meest onverwachte en ongepaste momenten opduikt, of dan net niet doet wat hij wel zou moeten doen?

Zolang al deze “stoten” geen verdere gevolgen hebben blijven het gewone ergernissen die bij de après-ski nog even bovenkomen om dan op alom gekende en gepaste wijze te worden weggespoeld.
Erger en slechter is het wanneer er ongevallen met kwetsuren uit voortvloeien. Voor het slachtoffer is de vakantie dan sowieso om zeep en ook de “dader” zal dit zeker niet plezant vinden. Het blijft immers steeds een ongeluk. Voor hem loert daarenboven ook een mogelijke procedure tot het betalen van de schade aan het slachtoffer om de hoek. Inderdaad, het slachtoffer kan -zoals bij elk ongeval trouwens- trachten zijn schade te verhalen op de verantwoordelijke voor deze schade. Het volstaat dat het slachtoffer kan bewijzen dat de veroorzaker een fout beging die in oorzakelijk verband staat met het ongeval en de schade.

Deze fout bestaat dan meestal uit een schending van bestaande en opgelegde regels. Naast het goed bekende algemene verbod om zich op de piste in staat van dronkenschap of intoxicatie te bevinden, gelden ook de 10 gedragregels van de Internationale Ski Federatie (FIS). Een Belgische rechtbank oordeelde onlangs dat deze regels moeten worden nageleefd en dat het gedrag van een skiër die een ongeval veroorzaakt tevens getoetst moet worden aan dat van de normaal zorgvuldige beoefenaar in dezelfde omstandigheden. Is er een inbreuk tegen één van de 10 regels, of is er een gedrag dat afwijkt van dit van de normale beoefenaar, dan zal men opdraaien voor de aangerichte schade!
Het is dus best voor je vertrekt deze gedragregels even na te lezen (www.fis-ski.com) want wie zich begeeft op verse sneeuw, begeeft zich tevens … op glad ijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *