Advocaten

Mter. Hans HERBRANT is advocaat aan de balie van Gent.
Mter. HERBRANT is vennoot in de Burg.Venn. ovv BVBA HERBRANT PARTNERS, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.
De advocaat neemt geen deel aan de tweedelijnsbijstand.

Mter. Stijn DESOMER is advocaat aan de balie van Gent.
Mter. DESOMER oefent zijn beroep als advocaat uit als medewerker van Herbrant Partners ADVOCATEN.
Het persoonlijke BTW nummer van Mter. DESOMER is BE0543.312.341.
De persoonlijke derdenrekening van Mter. DESOMER is BE85 6304 2382 6506.
De advocaat neemt geen deel aan de tweedelijnsbijstand.

Mter. Vera DE DIJCKER is advocaat aan de balie van Gent en heeft haar kantoor te 9860 Oosterzele, Roosbloemstraat 4.
Mter. DE DIJCKER is als medewerker verbonden aan Herbrant Partners ADVOCATEN.
Het persoonlijke BTW nummer van Mter. DE DIJCKER is 0812.579.292
De persoonlijke derdenrekening van Mter. DE DIJCKER is BE57 4434 1753 9135
De advocaat neemt geen deel aan de tweedelijnsbijstand.

Mter. Severine GYSELYNCK is advocaat aan de balie van Gent.
Mter. GYSELYNCK heeft haar kantoor in de Moerstraat 1 te 9850 Vosselare, en is als medewerker verbonden aan Herbrant Partners ADVOCATEN.
De persoonlijke derdenrekening van Mter. GYSELYNCK is BE80 6304 3080 7977.
Het persoonlijke BTW nummer van Mter. GYSELYNCK is 0508.837.947
De advocaat neemt geen deel aan de tweedelijnsbijstand.

Juristen

Mevr. Vira Batyr is lic. Rechten, afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Gent. Zij is afkomstig uit Oekraïne, en is erkend tolk Russisch. Zij was meerdere jaren als advocaat ingeschreven aan de Balie van Gent, waarna ze als notarieel juriste aan de slag ging.
Sedert 2016 is Mevr. Batyr interne juriste bij Herbrant Partners ADVOCATEN.

Mevr. Marisa SCHEPERS is Lic. Rechten, afgestudeerd aan de universiteit van Kaapstad en Leuven. Zij was meerdere jaren als advocaat ingeschreven aan de Balie Antwerpen en Gent en is nog steeds als advocaat ingeschreven op non activ lijst van de Balie van Kaapstad (Zuid Afrika).
Mevr. SCHEPERS werkt als externe juriste samen met Herbrant Partners ADVOCATEN, en adviseert op gebied van Common Law, internationale contracten en consumentenrecht.

Administratie

Yasmine DE MUYNCK
Algemeen secretariaat

Pol SCHELLEBROODT
Logistics, PR en ICT

Mirella DESMET
Facilities

Justine HERBRANT
Externe boekhouding

Aansprakelijkheidsverzekering

De advocaten zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd met ingang van 01.01.2013 via een collectieve polis afgesloten door de Gentse balie bij de NV Amlin Corporate Insurance met zetel te 1210 BRUSSEL, Koning Albert II-laan 9. De polis verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.
Deze polis dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de advocaten, zowel de contractuele als de buitencontractuele en dit ten aanzien van deren. Zijn ook gedekt in deze basispolis: de voorlopige bewindvoerder, de voogd of toeziend voogd, voogd ad hoc, de curator, de schuldbemiddelaar,…
Niet verzekerd is de schade die voortvloeit uit handeling van de verzekerde als conventioneel vereffenaar, uitvoerder van nalatenschappen, de aansprakelijkheid van faillissementscuratoren, vereffenaars of uitvoerders van gerechtelijke mandaten in opdracht van de Rechtbank van Koophandel.
De maximum dekking per schadegeval bedraagt 1.250.000 EUR. Bij extra-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid bedraagt het maximumbedrag per schadegeval:
– Voor lichamelijke schade: 6.200.000 EUR
– Voor stoffelijke of onstoffelijke schade: 620.000 EUR

Bankrelatie:

Rekening ereloon: ​​IBAN: BE28 0010 6621 6320
(BNP Paribas Fortis)
Rekening derdengelden: ​IBAN: BE25 0010 6627 1082
(BNP Paribas Fortis)
BIC: ​​​​GEBABEBB